Algemene voorwaarden

2018 v.02
 1. Ophalen en retourneren
 1. Huurder haalt en retourneert het gehuurde op de afgesproken tijd. Bij eventuele vertraging bij halen of retourneren neemt huurder telefonisch contact op met verhuurder.
 2. Indien het gehuurde zonder overleg later wordt teruggebracht dan afgesproken zal verhuurder per uur €15,- in rekening brengen met een minimum van €15,- en een maximum van de totale huurprijs per dag dat het gehuurde te laat terug gebracht wordt.
 3. Het gehuurde dient intact en schoon geretourneerd te worden. Indien dat niet gebeurt gaat artikel 2.3 in werking.

Borg en Betaling

 1. Huurder dient het afgesproken huurbedrag te voldoen binnen 1 dag na het maken van de reservering.
 2. Indien de betaling 1 dag na de datum van reserveren nog niet ontvangen is vervalt de reservering automatisch.
 3. De borg wordt bij het afhalen contant betaald en bij het retourneren van het gehuurde teruggegeven aan huurder, indien het gehuurde schoon en intact geretourneerd wordt.
 4. Indien het gehuurde niet intact of niet schoon geretourneerd worden krijgt huurder de borg niet contant terug bij het afhalen. Zie art. 3.4.
 5. Indien er in geval van art. 1.2 of 3.4 bijkomende kosten zijn zal verhuurder die van de borg aftrekken. Het restant van de borg wordt per bankoverschrijving aan huurder teruggestort.
 1. Schade en Vergoeding
 1. Wij controleren onze spullen van tevoren grondig op schade. We geven kappotte spullen niet mee, of mocht het nog bruikbaar zijn melden we de eventuele beschadigingen bij het verhuren.
  Mocht een schade na het ophalen toch geconstateerd worden dient huurder direct na de constatering telefonisch contact op te nemen op deze schade te melden. Gebeurt dat niet, dan zullen wij de borg inhouden.
 2. Huurder dient eventuele schade die tijdens de verhuur aan het gehuurde ontstaan is bij het retourneren te melden.
 3. De verhuurder zal bij het retourneren het gehuurde in het bijzijn van huurder op het oog controleren op schade. Mocht schade geconstateerd worden dan gaat artikel 3.5 in werking.
 4. Verhuurder zal na het retourneren het gehuurde ook nog uitgebreider nakijken. Mocht uit deze nacontrole toch nog schade naar voren dan zal verhuurder dat uiterlijk de dag na het retourneren aan huurder melden en dan gaat artikel 3.5 in werking.
 5. Eventuele schade wordt afgetrokken van de borg. Indien de schade groter is dan de borg dient de huurder het restbedrag van de schade na aftrek van de borg te vergoeden. Verhuurder stelt daarvoor een factuur op die binnen 7 dagen na opsteldatum door huurder voldaan dient te worden.
 1. Gebruik
 1. Huurder dient met zorg om te gaan met het gehuurde en eventuele bijgeleverde handleidingen te volgen.
 2. Onze lasergame sets mogen niet vochtig of nat worden, als het (mot) regent mogen de lasergamesets niet buiten gebruikt worden. Bij schade aan de lasergamesets als gevolg van vocht gaat artikel 3.5 in werking.
 3. Bij het lasergamen dient altijd minstens een toezichthouder van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn.
 4. Het gehuurde wordt door Verhuurder altijd intact en schoon geleverd, indien van toepassing altijd met opgeladen batterijen. Indien van toepassing wordt een extra pak van 8 batterijen meegeleverd voor de zekerheid. Alle batterijen dienen retour gegeven te worden.
 5. Het gebruik van het gehuurde geschiedt geheel op eigen risico. Huurder is verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van het gehuurde en de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde.
 6. Verhuurder is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor eventuele schade aan objecten of personen door onverantwoord gebruik van het gehuurde.
 1. Annuleren
 1. Herroepingsrecht: Bij de diensten van Cool Kinderfeestje gaat om producten die verhuurd worden. In de overeenkomst is een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming voorzien. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing. Huurder kan wel annuleren onder de voorwaarden gesteld in art. 5.2 en 5.3
 2. Annuleren van een huurafspraak is tot twee weken voor de huurdatum mogelijk tegen €2,50 administratiekosten. De rest van de betaalde huur storten wij dan binnen 7 dagen terug. Bij een annulering binnen twee weken voor de huurdatum rekenen wij 50% van het huurbedrag. Bij een annulering binnen 48 uur voor de huurdatum rekenen wij het volledige huurbedrag.
 3. Een uitzondering is wanneer er spullen gehuurd zijn voor een buitenfeestje en er veel regen voorspeld wordt op de huurdatum. In dat geval kan niet eerder dan 24 uur en niet later dan 12 uur vóór de dag waarop het gehuurde gebruikt gaat worden, of wanneer het gehuurde eerder wordt opgehaald tot 10:00 uur ‘s ochtends op de dag van ophalen, geannuleerd worden tegen €2,50 administratiekosten. De rest van de betaalde huur storten wij dan binnen 7 dagen terug. Wij houden daarbij de gegevens aan van de woonplaats op de reservering en de voorspellingen van weeronline.nl voor die woonplaats. Bij twijfel of noodgevallen dient huurder altijd telefonisch contact op te nemen.
 4. Een reservering kan altijd kosteloos verplaatst worden naar een andere datum, op basis van beschikbaarheid, of tot maximaal een jaar na de huurdatum worden uitgesteld zonder direct een nieuwe datum te kiezen. In overleg kan dan op een later moment een nieuwe datum gekozen worden. Indien er een jaar na de oorspronkelijke reserveringsdatum nog geen nieuwe huurdatum gekozen is, vervalt de reservering en rekenen wij het gehele huurbedrag.
 1. Klachten
 1. Wij doen ons uiterste best om onze klanten tevreden te stellen. Is er onverhoopt toch een klacht? Dan volstaat meestal een emailtje naar info@coolkinderfeestje.nl of een telefoontje om tot een oplossing te komen.
 2. Leidt directe communicatie met ons niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het huurder vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 1. Verzending
 1. Enkele feestkisten (momenteel alleen het Bakkersfeestje) kunnen verzonden worden. Dat gebeurt via DHL op de dag vóór de huurdatum. De verzending kan dan op de dag van de huur bij een DHL afhaalpunt in de woonplaats van de huurder worden opgehaald.
 2. Bij verzending dient de borg vooraf te worden betaald bij het reserveren
 3. De feestkist dient op z'n laatst de dag na uw huurdatum vóór 16:00 weer voor retourzending bij een DHL verzendpunt te worden ingeleverd.
 4. Kosten voor te laat retour versturen bedragen voor de eerste dag de gehele borg en voor daaropvolgende twee dagen de gehele huurprijs per dag dat de set te laat terug is.
 5. Voor verzending controleren en tellen wij de inhoud van de feestkist zorgvuldig en wordt aan huurder een paklijst gemaild. Mocht bij ontvangst de telling niet blijken te kloppen dan dient huurder dat direct per telefoon aan ons te melden. Gebeurt dit niet dan houden wij de eigen telling als correcte telling aan.
 6. Kapotte of missende onderdelen van de feestkist worden met de borg verrekend. Voldoet de borg niet om de kosten te dekken dan zullen wij voor het resterende bedrag een factuur sturen die huurder binnen 7 dagen dient te voldoen.